Hoppa till innehåll

TechSverige välkomnar regeringens satsning på svenskt cybercampus 

Cyberattacker och cyberspionage utgör en växande säkerhetsutmaning för Sverige. För att möta dessa hot är det av stor vikt att regeringen vidtar åtgärder för att stärka vår förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter. En ökad kompetens inom informations- och cybersäkerhet är därför nödvändig. 

– Regeringens förslag att etablera Cybercampus Sverige vid KTH är ett viktigt steg i rätt riktning för att förstärka vår nationella förmåga inom informations- och cybersäkerhet. Vi ser fram emot att samarbeta med myndigheter och andra intressenter för att utveckla detta campus och främja forskning och utbildning inom området. Det är bra att regeringen har lyssnat på branschen, både vad gäller behovet av utbildning och forskning och vikten av att inkludera näringslivet i Cybercampus Sverige, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på TechSverige.  

TechSveriges rapport IT-kompetensbristen 2020 belyser den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft inom techsektorn. Till och med 2024 förutspås det vara en brist på 70 000 it-specialister, och denna brist är särskilt påtaglig inom områden som rör informations- och cybersäkerhet. 

– Det finns ett stort behov av kompetens inom informations- och cybersäkerhet, och it-säkerhetsexperter är en av de mest efterfrågade yrkeskategorierna, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige. 

TechSverige skrev i rapporten Techbranschens förslag för att möta cyberhoten att regeringen måste prioritera forskning och utbildning på högre nivå då dagens utbud är begränsat. Vidare har TechSverige pekat på att ett av statens viktigaste bidrag till ökad säkerhet är att minska kompetensbristen inom området. Därför är regeringens satsning på Cybercampus Sverige vid KTH ett steg i rätt riktning för att möta allt större säkerhetsutmaningar och stärka landets förmåga att möta de ökande cyberhoten. Cybercampus Sverige ska bli ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige. Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har i dag ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) som knyter samman forskning och utbildning inom informations- och cybersäkerhetsäkerhet.  


Pressmeddelande: Regeringen satsar på svensk cybercampus vid KTH