Hoppa till innehåll
Torsdagen den 16 september ägde den årliga Womentordagen rum. Alla som någonsin deltagit i programmet gavs ett tillfälle till ny kunskap och inspiration inom ledarskap liksom till givande utbyten med nya och gamla kontakter. Mikael Botnen Diamant, konsult och författare, ledde ett samtal om hållbar styrning i techbranschen.

– Jag delade med mig av slutsatserna från min bok Hållbariseringen som jag skrivit med min medförfattare Carl-Johan Schultz och som kommer ut i oktober. Vi pratade om varför det som företag idag har blivit omöjligt att ducka för hållbarhetsfrågor, men också hur man kan ta sig an sin omställning mot hållbara affärsmodeller, säger Mikael Botnen Diamant.

IT&Telekomföretagen arbetar aktivt med att lyfta fram de medlemsföretag som bidrar till Agenda 2030. Är det viktigt?

– Ja det är positivt och viktigt att mäta och att vara transparent kring bidragen som görs för att nå upp till målen i Agenda 2030. Det kan sätta fart på de nämnda företagens arbete ännu mer, då det skapar en stolthet i att lyftas fram som en förebild. Och det kan få andra företag att vilja öka sitt engagemang och sina åtaganden.

Har du någon uppfattning om techbranschens generella inställning till hållbarhetsfrågor?

– Precis som inom de flesta branscher finns det de som kommit långt, de som inte startat alls och allt däremellan. Techbranschen är spännande. Å ena sidan finns det från samhället stora förväntningar att branschen ska ta ett stort ansvar i att lösa dagens och framtidens problem genom nya tekniska lösningar. Och samtidigt har techbranschen en mängd hållbarhetsrelaterade utmaningar kopplat till svårhanterliga branschrelaterade frågor.