Hoppa till innehåll
Regeringen presenterade idag satsningar på ytterligare 500 miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden 2022, vilket ger en totalsumma på 1,3 miljarder för nästa år. Investeringar som IT&Telekomföretagen jobbat för och ser positivt på. Samtidigt står det klart att mer krävs för ett fullt uppkopplat Sverige.

– IT&Telekomföretagen har, tillsammans med många andra aktörer, under en lång tid drivit på för att regeringen ska öka stödmedlen så att alla i hela landet ska kunna få tillgång till snabbt bredband – oavsett var man bor. Genom regeringens besked tas ytterligare steg för att nå målet även om mer behövs, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Regeringens egen myndighet, Post- och telestyrelsen PTS, har gjort beräkningar som visar att det behövs 20 miljarder kronor i statligt stöd för att nå målet om snabbt bredband till alla. Branschens aktörer har totalt investerat 70 miljarder kronor i fast bredband 2014-2020 medan regeringen bidragit med 5 miljarder i stöd.

– Människor och företag över hela landet förväntar sig och är helt beroende av tillgången till snabba uppkopplingar. Det har blivit ännu tydligare nu under coronakrisen. Regeringen har lagt förslag om att investera närmare 800 miljarder i transportinfrastrukturen under 2022-2033, men vi saknar den typen av långsiktiga och kraftfulla satsningar på den digitala infrastrukturen och på den digitala omställningen av samhället. Detta behövs för att Sverige ska klara klimatomställningen, konkurrenskraften, jobben och välfärden, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

– Det borde vara uppenbart för alla att vi behöver se till att hela landet kan få tillgång till snabbt bredband. Så jag hoppas och tror att vi kommer att se satsningar på bredband även i andra partiers förslag till nästa års budget, avslutar My Bergdahl.