Hoppa till innehåll
Blocket är ett av värdföretagen för TechSveriges förändrings- och jämställdhetsprogram Womentor. I förra veckan ägde Blockets värddag rum i digitalt format och temat var värderingsstyrt ledarskap och jämställdhet.

– Det är ett starkt nätverk som öppet delar utmaningar och tips. Insikterna är att vi alla brottas med ganska lika utmaningar och att vi på jämställdhetsagendan faktiskt har en bra bit kvar. När vi pratade värderingar kopplade vi resonemanget till Richard Barrets värderingsmodell som var väldigt bra och tänkvärd. Min känsla var att många tyckte att det var givande och att alla får ut något när man investerar tiden att delta, säger Blockets marknadschef Martina Göransson som höll ett föredrag kallat ”En inkluderande kultur”.

– Jag försökte berätta om hur vi på Blocket jobbar med dessa frågor operativt, konkret och rent praktiskt och vad det har skapat för resultat.

Enligt Martina Göransson blev det en bra balans mellan teori och konkreta punkter under dagen. Även Fredrik Bondestam, Genusforskare, GU föreläste om ”(O)jämställdhet –  från problem till förändring” sedan Karin Ahlström från Womentor/Ardida inlett programmet med att prata om ”Värderingsstyrt ledarskap – mångfald och inkludering i sammanhang”.

Vad har ni på Blocket för förväntningar på det fortsatta arbetet i Womentor?

– Vi är stolta över att vara en del i Womentor och för att jobba för att skapa en mer jämställd techbransch, säger Martina Göransson och fortsätter:

– Arbetet med att lyfta fler kvinnor till ledande positioner är ett viktigt mål för oss och vårt deltagande ökar vårt fokus och vårt sätt att jobba kvalitativt såväl som målfokuserat med jämställdhet.