Hoppa till innehåll
Näringsminister Ibrahim Baylan bjöd den 9 juni in företrädare för ett trettiotal organisationer till samtal om EU:s uppdaterade industristrategi. I strategin, som presenterades i maj och som bygger vidare på 2020 års strategi, framhålls vikten av den inre marknaden. Den beskriver också digitaliseringen transformerande kraft och hur förutsättningarna för grön och digital omställning nu är bättre än någonsin. I 2020 års strategi framhölls att EU behöver påskynda investeringarna i bl.a. forskning och spridning av AI och 5G.

Vid mötet med ministern framhöll IT&Telekomföretagen såväl behovet av att fördjupa den inre marknaden och undvika överimplementering, som att minska regelbördan och att se tjänstesektorn som en motor för tillväxt. Läs IT&Telekomföretagens kommentarer här.

Länk till den uppdaterade industristrategin:
communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf (europa.eu)

Länk till 2020 års industristrategi:
communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf (europa.eu)