”För att skapa förändring och digitalisera offentlig sektor krävs ett modigt ledarskap”

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen omfattar en stor bredd av olika typer av företag. I rapporten intervjuas fyra av våra medlemsföretag för att berätta om hur de bidrar till samhällets utveckling, vilka stora förändringar vi kommer att se på deras områden kommande år och vad Sverige behöver göra för att få fler globala techföretag.

Här är intervjun med Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care. 

Tech är en ny basindustri som bidrar i utvecklingen av ett stort antal områden i samhället. Hur bidrar Camanio?
Sverige har, likt många andra länder, en stor och ökande grupp äldre som har behov av vård och omsorg. Samtidigt arbetar allt färre inom äldreomsorgen och det är ofta en utmaning att rekrytera, då arbete inom äldreomsorgen fortfarande ses som ett lågstatusyrke i stor utsträckning. Välfärden, och särskilt äldreomsorgen, är en underdigitaliserad sektor, vilket innebär att digitala lösningar i låg utsträckning används för att överbrygga klyftan mellan behov och tillgång. Camanio utvecklar tekniska lösningar som bidrar till ökad trygghet för de äldre och samtidigt hjälper vårdpersonalen att prioritera sin arbetstid, vilket minskar deras stress. Genom en tjänsteplattform med kopplade tjänster som exempelvis trygghetslarm, rörelsesensorer skapas information och data som underlättar personalens arbete och förbättrar deras arbetsmiljö, vilket leder till att fler äldre får en god omsorg.

Vad är den största förändringen vi kommer att erfara på ert område de kommande 5–10 åren?
Det enskilt viktigast som behöver ske är att offentlig sektor får till en bredare implementering av teknik, med en standardisering av teknisk infrastruktur för att exempelvis dela data och standardisera protokoll. Vi kan med fördel inspireras av vårt grannland Finland som använder ett gemensamt system för både regioner och kommuner, Kanta. En liknande lösning med gemensam infrastruktur skulle låsa upp en stor potential för Sverige. Men för att skapa förändring och digitalisera offentlig sektor krävs ett modigt ledarskap som vågar att genomföra. Det behöver vi i Sverige.

Vad behöver Sverige göra för att få flera globala techföretag?
En stark hemmamarknad med en offentlig sektor som vågar köpa och använda teknik är oerhört viktigt om svenska företag ska kunna etablera sig internationellt. För att återkomma till Finland så ser vi att flera finska företag, tack vare en god hemmamarknad, nu söker sig vidare till andra länder och nya affärer. I Sverige är vi väldigt rädda för att saker ska gå fel, men för att få igenom förändring måste vi våga prova, låta det bli fel och sedan rätta till det för att kunna fortsätta framåt. Det kräver både mod och ledarskap.