Hoppa till innehåll

Som ett led i att till senast år 2030 utjämna andelen kvinnor och män i tekniknära ledande roller inom tech håller IT&Telekomföretagen på att utarbeta en digital guide för hur ansvariga roller på techbolagen ska agera i för jämställdheten kritiska situationer. En första textversion har tagits fram som medlemsföretagen, och även andra aktörer med intresse för frågorna, kan ge synpunkter på.

Techbolagen har ett gemensamt problem i att alltför få kvinnor söker sig till, och har, tekniknära ledande roller i bolagen. De får inte tillgång till det möjliga utbudet av kompetens. En lång rad rapporter, seminarier och workshops har belyst problematiken (bl.a. worskhopen ”Tech women, get your voices heard” hösten 2019 och Allbright-rapporten ”Tech lever grabbmyten” 2020), där ytterligare insatser vid sidan av det som redan görs (t.ex. Womentor) efterlyses inom bl.a. arbetsmiljö- och företagskulturfrågor.

Branschövergripande mål för att nå målet till 2030

Genom att på företagsnivå, utifrån ett strikt affärsmässigt perspektiv, arbeta mot målet om ökad tillgång till relevant kompetens bidrar bolagen till att lösa det gemensamma problemet. Det branschövergripande målet är att till år 2030 uppnå minst 60-40-fördelning på de tekniknära ledande rollerna, vilka inkluderar både chefsroller och affärskritiska tekniska expertroller.

För att hjälpa bolagen att nå målet håller IT&Telekomföretagen på att utveckla en branschgemensam digital guide. En version 1.0 i pdf-format har tagits fram som ska fungera som input till den digitala guiden. Den digitala guiden kommer att användas och utvecklas successivt fram till målåret 2030. Dess digitala form möjliggör en utvärdering av hur de företag som använder guiden som grupp lyckas med att nå målen.

Ny guide för tech-jämställdhet

Kärnan i guiden är att lyfta fram best-practices i form av konkreta situationer, utförda av utpekade roller (vd:ar, chefer, HR/rekryteringsansvariga etc.), som leder till effekter som bidrar till verksamhetsmålet om ökad tillgång till relevant kompetens. Tre typer av effekter eftersträvas: Ökat antal kvinnor som stannar kvar (“Retain”), ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller samt ökat antal kvinnliga sökande till tech-tjänster.

Textversionen har tagits fram av IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, med en arbetsgrupp med representanter från Atea, Digitalent, Hogia, Nexer Group och TietoEvry.

Synpunkter på guiden är välkomna till projektledaren Fredrik von Essen, som nås på fredrik.vonessen@techsverige.se eller 070-612 70 57.

Guide: Så kan ditt företag steg för steg stärka sin affärsnytta och samtidigt bidra till ett jämställt tech-Sverige år 2030 1.0 (pdf)