Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagens Strategiska råd har haft sitt första möte. Bland annat diskuterades vägen fram till valet 2022 och den uppkomna regeringskrisen efter misstroendeomröstningen.

– Det var ett bra första möte med kreativa inspel och bra diskussion. Vi tittade tillbaka och drog lärdomar från valet 2018 och den uppkomna regeringsbildningsprocessen. Vi diskuterade aktuella frågor för IT&Telekomföretagen och vilka som bör prioriteras inför valet 2022, säger rådets ordförande Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

Ambitionen är att vara rådgivande  ur ett verksamhetsperspektiv och kunna prioritera och utforma förbundets näringspolitiska påverkansarbete  tillsammans med medlemmarna och skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig techbransch i Sverige.  

– Under 2021  handlar det om att  få  en bättre  bild av hur den pågående spridningen av Coronaviruset fortsatt  påverkar  branschen.  Under senare  delen av år 2021 och 2022  fokuserar vi på inspel  till I T&Telekomföretagens  valmanifest, säger Christina Ramm-Ericson.