Hoppa till innehåll

TechSverige välkomnar regelförenkling och stärkt förmåga inom kvantområdet för ökad konkurrenskraft 

 Regeringen presenterade i veckan satsningar för att förenkla företagande och initiativ till en nationell kvantstrategi. Det är glädjande och något som TechSverige och medlemsföretagen lyft fram som centralt för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. 

Svenska företag ska tidigt kunna påverka när nya EU-regler tas fram. Dessutom ska Sverige inte genomföra EU-lagstiftning som går utöver EU:s miniminivå. Det är syftet med det implementeringsråd som regeringen äntligen lanserade tidigare i veckan som man aviserade i höstas. Implementeringsrådet är ett komplement till det tidigare inrättade Förenklingsrådet som ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av svensk rätt och ta fram konkreta förslag. Vi välkomnar båda råden och dess syfte att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. 

– Vi ställer oss positiva till förslaget med en tydlig förhoppning om tidig påverkan på EU-regler och att gällande lagstiftning som antas, såväl på EU-nivå som nationellt, ska bygga på principen ”Think small first”, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige.  

Regeringen har även gett Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram underlag för hur en nationell kvantstrategi kan utformas för att stärka Sveriges position inom kvantområdet. Omvärlden satsar och det är av stor strategisk betydelse att Sverige gör sig gällande. Kvant kommer vara avgörande inom bland annat cybersäkerhet och life science. 

– Vi är glada att regeringen har hörsammat oss och många andra som sett behovet av en strategi kring en av framtidens nyckeltekniker. Vi är särskilt positiva till formuleringarna kring fokus på konkurrenskraft och samarbeten mellan industri och offentlig sektor för att påskynda utveckling och kommersialisering av kvantteknik, vilket TechSverige lyfter i våra inspel till kommande forsknings- och innovationsproposition, säger Peter Kjäll, näringspolitisk expert på TechSverige. 

Läs mer:
TechSveriges inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition