Hoppa till innehåll
Nyligen kom Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, ett förslag som väckt en hel del reaktioner.

IT&Telekomföretagens näringspolitiska expert med fokus på AI, Lars Lundberg, skrev i ett blogginlägg att att regleringsförslaget innehåller många otydligheter och brister som riskerar att ge negativ inverkan på svensk och europeisk innovationsförmåga och konkurrenskraft och dessutom ge näringsliv, akademi och det offentliga stora extra kostnader.

Ying ChengYing Cheng, grundare och vd för Arkus AI, ett startupbolag i Stockholm som tillämpar artificiell intelligens inom klinisk genetik och hälsovård, tycker att det finns både upp- och nedsidor med förslaget.

– Det är ett väldigt komplext och omfattande förslag på över 100 sidor. Jag är imponerad av den ansträngning som har gjorts. Jag tycker det är bra med gemensamma regler för alla EU-länder då det möjliggör för samarbeten för startupbolag som Arkus AI över gränserna med samma förutsättningar. Det negativa för mindre bolag är att vi inte har musklerna som krävs för att sätta oss in i alla regler som ska följas. Det blir en extra börda för oss, säger Ying Cheng.

Hur tror du att förslaget kommer att påverka Europas och Sveriges innovationsförmåga om det går igenom?

– Jag tror att det kommer att säkra kvaliteten och att etiska regler följs vilket är fantastiskt. I ett land som Sverige kan det uppmuntra innovationer på ett sätt genom att underlätta exporten av dem. Samtidigt säger det sunda förnuftet att begränsande regler hämmar innovationsutvecklingen.

Christian GuttmanChristian Guttman, AI-chef på TietoEvry, menar att regleringsförslaget kan bli en utmaning för svenska innovativa bolag som vill använda AI i sina produkter och tjänster.

– Bolagen har redan utmaningar med talangutveckling och den stora konkurrensen från bolag utanför EU som ligger långt i den digitala utvecklingen. Förslaget gör det extra svårt att börja bygga nya produkter och AI-tjänster och samtidigt ha råd att investera i nya utvecklingsprojekt, säger Christian Guttman.

Hur tror du att den globala konkurrensen inom AI och digitalisering påverkas av förslaget?

– I många länder utanför EU finns redan regleringar som påverkar bolagen. De har ett försprång gentemot de europeiska konkurrenterna i och med att de har utvecklat en förståelse för regleringarna och kan anpassa sina produkter efter dem. Dessutom har de ett ganska starkt utvecklat lobbysystem. Sammantaget gör det att bolagen utanför EU kan bygga nya konkurrenskraftiga AI-tjänster med mindre investeringar och talangtillgång.