Hoppa till innehåll
Den 4 maj lanseras rapporten Tech är Sveriges nya basindustri. Rapporten tydliggör att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt IT och telekom. Den inbegriper även företag inom till exempel dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech).  

Den 5 maj intervjuas Karin Schreil, TietoEvry i serien Hej vd.
– Pandemin har inte stoppat oss, men vi har tvingats tänka om, göra saker på nya sätt och prioritera annorlunda för att lyckas. Vi har arbetat hårt  och många gånger kreativt för att få ihop laget, från Kalix i norr till Malmö i söder, säger Karin.

Den 6 maj hölls TechSveriges årsmöte med val av styrelse och fastställande av medlemsavgifter för kommande år.

Efter det formella årsmötet anordnades ett webbinarium med titeln Digital transformation i spåren av pandemin. Vid webbinariet deltog näringsminister Ibrahim Baylan i ett samtal med Åsa Zetterberg och  förbundsordförande Pär Fors.

I övrigt deltog även Per Schlingmann, författare Corona Express, Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen, Karin Johansson, vd, Svensk Handel och Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, Vårdföretagarna med framtidsspaningar och panelsamtal. Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef och Ellinor Bjennbacke, opinions- och utvecklingschef TechSverige presenterad den nya rapporten ”Tech – Sveriges nya basindustri”.

Den 7 maj kommenterade vår näringspolitiske expert Pär Nygårds vårt remissvar på IT-driftsutredningens delbetänkande om rättsliga förutsättningar för utkontraktering. 
– Regeringen behöver nu se till att myndigheterna får det stöd de behöver för att fatta beslut om att använda molntjänster. Det blir en viktig pusselbit för att de föreslagna bestämmelserna när de väl träder i kraft ska kunna bidra till att tina upp den offentliga IT-driftsmarknaden, skriver Pär.

Den 12 maj intervjuas Stefan Albertsson på AddSecure i vår serie Hej vd. Stefan ser tillbaka på ett minst sagt speciellt år då företagets lösningar för telematik och temperaturövervakning används inom bland annat transport av livräddande gods, som t.ex. vaccin.

Den 14 maj gästas Vitecherupppodden av Per Schlingmann, politiker, föreläsare, pr-konsult och författare. I början av året släpptes boken Corona Express – En liten bok om världen efter pandemin där Per Schlingmann och Kjell A Nordström beskriver pandemin som en tidsmaskin där vi inom digitaliseringen tar sjumilakliv framåt i tiden.

Den 17 maj intervjuas Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige med anledning av rapporten Tech – Sveriges nya basindustri.

– Vi behöver landa en modern lagstiftning som stödjer beslutsfattare att kunna digitalisera sina verksamheter och starka samarbeten kring utbildning och kompetens inom IT, svarar Hélène på frågan Vad behöver Sverige göra för att få fler globala techföretag?

Den 19 maj hölls möte i Rådet för betal- och kassasystem.

 Den 19 maj intervjuas Anna Kleine, Orango i vår serie Hej vd. Anna konstaterar att panemiåret präglats av kreativitet.

”Våra konsulter har på ett snabbt och kreativts sätt hittat nya arbetssätt som funkar på distans och även hjälpt våra kunder med anpassningar som underlättat deras nya digitala vardag. Alla har ansträngt sig och jobbat hårt för att få detta att fungera och jag är enormt tacksam över det”.

Den 20 maj  hölls möte i Hållbarhetsrådet.

Den 24 maj intervjuas Hannes Dernehl, vd på Tendium med anledning av rapporten Tech – Sveriges nya basindustri. I rapporten intervjuas fyra av våra medlemsföretag för att berätta om hur de bidrar till samhällets utveckling, vilka stora förändringar vi kommer att se på deras områden kommande år och vad Sverige behöver göra för att få fler globala techföretag.

– Generellt finns det en låg tolerans för misslyckande i Sverige och det gör det svårt för mindre företag och entreprenörer att hitta finansiering och växa här. Hittar vi inte ett bättre sätt för att säkra de små företagens finansiering är risken att alltför många blir uppköpta långt innan de ens har hunnit börja sin resa på riktigt svarar Hannes på frågan Vad behöver Sverige göra för att få fler globala techföretag?

Den 25 maj intervjuas John Karnblad, CGI i vår serie Hej vd. Under vinjetten ”Hej VD” samlar vi medlemsföretagens syn på  aktuella frågor och skeenden samt deras tankar om framtiden och om tech­branschens utveckling.

Den 26 maj kommenterar Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef TechSverige de fyra myndigheterna Vinnova, PTS, DIGG och Vetenskapsrådet (VR) slutrapport i ett uppdrag som myndigheterna kallar kraftsamlingsuppdraget.  Myndigheternas rapport är resultatet av regeringens uppdrag till  myndigheterna att gemensamt föreslå ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

I vår kommentar välkomnas förslaget om en uthållig kraftsamling i bred samverkan mellan bl.a. näringsliv och offentlig sektor men Christina Ramm-Ericson slår fast att för att det ska kunna ske behöver det finnas en tydlig politisk ambition och vilja. Det räcker inte att delegera till myndigheter utan inriktning och tydliga mandat.

Den 31 maj intervjuas Anders Olsson, vd på Telia Sverige med anledning av rapporten Tech – Sveriges nya basindustri.

Anders Olsson konstaterar att tillgång till utbildning är grundläggande för att utveckla verksamheter på bred front och här har samhället ett mycket stort ansvar så att våra lärosäten och universitet är aktiva och väl anpassade till framtida behov.

Läs mer om vad vi gjorde i juni – augusti.