Hoppa till innehåll
I Sverige står den offentliga marknaden för IT-driftstjänster still sedan ett par år. Allt färre vågar upphandla. De legala riskerna verkar hopa sig och ingen vet egentligen exakt vad som gäller. Den passiviteten som följer på osäkerheten kostar enligt en marknadsanalys av Radar Group årligen samhället miljardbelopp. Den så eftersökta digitaliseringen av offentlig sektor bromsas in. Just när den som mest behövs. Det har bråkats om vilka de rättsliga villkoren egentligen är. Olika experter och aktörer har tyckt i alla möjliga riktningar. Det enda som verkat klart är att läget är högst oklart. Att skapa stabila och tydliga marknadsvillkor är därför något som bör förena alla som vill att marknaden ska fungera.

I vårt remissvar på IT-driftsutredningens delbetänkande om rättsliga förutsättningar för utkontraktering har vi tryckt på behovet av en snabb process. Nya bestämmelser som stöttar myndigheterna att göra intresseavvägningar behövs. Inte minst mot bakgrund av den totala låsningen på IT-driftsmarknaden. De borde få ifrågasätta. Sen måste reglerna också fungera i praktiken. Vilket är en stor utmaning i sig då de legala och tekniska frågorna är allt annat än enkla. Samtidigt som den digitala kompetensbristen är stor i många offentliga organisationer. Vilket framkommer i utredningens myndighetskartläggning. Några förslag läggs dock inte i delbetänkandet.

Regeringen behöver nu se till att myndigheterna får det stöd de behöver för att fatta beslut om att använda molntjänster. Det blir en viktig pusselbit för att de föreslagna bestämmelserna när de väl träder i kraft ska kunna bidra till att tina upp den offentliga IT-driftsmarknaden.

Pär Nygårds
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Läs hela remissvaret här