Hoppa till innehåll
Coronapandemins dramatiska framfart i världen har fått och får fortsatt stor påverkan på såväl samhälle som näringsliv som för den enskilde individen.  Men allt har inte varit helt nattsvart; mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och våra medlemsföretag har från dag ett gått samman och stått redo för att underlätta för alla delar av samhället.  

Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan.  Som nummer fem i ordningen presenterar vi John Karnblad, vd på CGI i Skandinavien.

Hur vill du summera pandemiåret ur er verksamhets perspektiv?  

– Det har varit ett intensivt år med en omställning av leveranser och förändrade sätt att interagera med kunder och anställda (eller medlemmar som vi säger). Inledningsvis fanns en oro för att pandemin skulle påverka våra kunduppdrag uppdrag men det har fungerat oväntat bra, mycket på grund av att vi har en diversifierad kundportfölj där en del kunder växer i dessa situationer medan andra håller igen. Jag, som då var ny i min roll på CGI, blev imponerad över organisationens krisberedskap. Detta ligger i vårt ”DNA”, i vår operativa modell som innebär många leveranser till både affärskritiska och samhällskritiska organisationer i Skandinavien och världen. Så vi har en kontinuitet i vår planering och är på så vis förberedda om något skulle hända, säger John Karnblad.

Hur har ni själva ställt upp och bemött behoven som uppkommit under året? 

– Med bland annat volontärer i organisationen som engagerat sig i samhället de verkar i, där exempelvis trainees hjälpt till med att leverera mat till vårdpersonal tidigt i krisen. Vi har även i uppdragsform kunnat hjälpa till i till exempel sjukvården. Ett exempel är Södra Älvsborgs sjukhus där vi hjälpte till att effektivisera och automatisera administrationen så att de fick mer tid över för vårdbehovet. Sjukhuset hade ett diversifierat system och en processmiljö som vi bearbetade med RPA (robotic process automation)för att förenkla arbetsflödena och minska tiden som gick åt för administration.

Vad har varit mest utmanande? 

– Att hålla tröttheten stången i organisationen och hos våra medlemmar. Att hålla uppe energinivån och vara vid gott mod. Vi är i olika faser i livet, vissa kanske bor trångt med familj och det blir en utmaning när många ska vara hemma samtidigt och arbeta eller studera. Svårast har ändå varit att hålla humöret uppe för de som bor själva utan umgänge, att få dem att känna livsglädje och stimulans i sin vardag.

– Det har varit ett konstant arbete med att söka och dela erfarenheter mellan våra organisationer i Skandinavien och globalt, där fokus legat på att hitta tillvägagångssätt för att skapa teamkänsla och gemenskap. Men det finns nog ingen patentlösning; det är snarare mångfalden av aktiviteter och åtgärder som får saker att fungera.

– Vi har bland annat ordnat träningspass med instruktör utomhus så att de som vill kan delta säkert på plats eller via digital länk och vi har kört den klassiska digitala fikan. Några medarbetare bestämde sig för att ha gemensam digital filmkväll. Vi har ett musikband som spelade in en riktigt bra låt på olika håll som vi senare framförde på en konferens. Så vi har försökt släppa loss kreativiteten på flera sätt. Men det är något med det fysiska mötet som går förlorat och som är svårt att få till över de digitala träffarna.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er? 

– En lärdom är att det ekonomiska stödet från våra myndigheter har varit otroligt snårigt och tidskrävande att hantera och rapportera med, enligt oss, oklara förutsättningar. Detta skapade en osäkerhet både hos oss och våra kunder. Vikten av kollektivavtal blev särskilt tydlig. Trots att CGI tagit fasta på detta sedan länge så hindrades delar av organisationen från att söka ekonomiskt stöd.

– Andra lärdomar är vikten av närheten till sina kollegor. Att som ledare ha starka team och att föra en kontinuerlig dialog. Skulle närheten till kollegorna inte finnas från början så blir det ett ännu större delta att ta sig över om vi hamnar i en liknande situation igen där vi endast ses digitalt. En redan befintlig teamkänsla ger en mycket bättre startposition. Vår allmänna krisberedskap gav oss ytterligare vatten på kvarnen att driva våra frågor. Vi såg tidigt att vi kunde försörja våra kunder med de leveranser som behövdes och hade noll avbrott globalt. Vi kunde även hjälpa vissa kunder som inte fått varor från sina leverantörer att få ut utrustning till sina anställda och därigenom belystes även vikten av att titta på hela försörjningskedjan.

– Slutligen hade vi en kommunikationsplan i hela organisationen med tydliga regler som framgångsrikt bidrog till att minimera risken för smitta på arbetsplatsen.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta tiden?  

– Vi har tagit oss igenom krisen bra, intäktsbortfallet har mildrats med en kostnadsreduktion för inställda resor, allmänna utgifter för sammankomster osv. I början blev tillverkningsindustrin påverkad och därmed även vi. Genom att ställa om till andra kunder har vi ändå fått ett hyggligt år.

– Vi ser ett uppdämt behov globalt för våra tjänster och största utmaningen blir slaget om kompetensen. Det gäller att vara kreativ och satsa på kompetensutveckling, plocka in nyexaminerade talanger eller våga göra re-skilling när det behövs. Jag är positiv över framtiden över lag och tror vi kommer att se en ordentligt tillväxt i vår bransch.

– Spännande att se hur vi landar i arbetstidens förläggande och vart vi arbetar och möts. Om man tittar på urbaniseringstrenden så tror jag på en mottrend nu, med att de som vill bilda familj söker sig ut från städerna. Då blir det svårare med att besörja kompetensen i storstadsregionerna och då behöver vi hitta nya sätt att göra detta på.