Hoppa till innehåll
Coronapandemins dramatiska framfart i världen har fått och får fortsatt stor påverkan på såväl samhälle som näringsliv som för den enskilde individen.  Men allt har inte varit helt nattsvart; mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och våra medlemsföretag har från dag ett gått samman och stått redo för att underlätta för alla delar av samhället.

Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan.  Först ut var Åse Holmberg, vd på Sentor, och hon följs av TietoEvrys vd Karin Schreil.

Hur vill du summera det år som gått, till stor del präglad av coronapandemin?

– År 2020 var extra speciellt för oss med tanke på att vi fusionerade de två bolagen Tieto och EVRY och bildade TietoEVRY. Vi var två stora nordiska IT-bolag som tidigare varit konkurrenter och som nu äntligen kunde integrera våra verksamheter för att kunna erbjuda det bästa från båda bolagen till våra kunder. Det dröjde dock inte länge efter att vi haft de första stora gemensamma sammankomsterna innan pandemin slog till och vi – och stora delar av samhället tvingades ställa om från kontorsjobb till hemmajobb. Pandemin innebar därför en extra stor omställning för oss. Vi skulle inte bara säkerställa våra viktiga leveranser och stötta våra kunders verksamhet, varav många fyller en samhällskritisk funktion, utan också få ihop det nya bolaget utan att kunna träffas fysiskt.

– Det kan låta som en närmast omöjlig uppgift, men när jag ser tillbaka på hur vi tacklat det gånga pandemiåret är jag oerhört stolt över alla medarbetares insatser och att vi verkligen har lyckats! Vi har inte bara byggt vår egen organisation utan också hjälpt våra kunder genom att stötta dem med deras behov och övervinna alla möjliga utmaningar som de ställts inför. Vi har exempelvis hjälpt såväl stora- som små privata och offentliga aktörer att ställa om från fysisk till digital handel och från kontorsarbete till distansarbete, vilket har möjliggjorts genom att vi har skalat upp kapacitet och utvecklat olika innovativa lösningar – allt medan vi själva i huvudsak har arbetat från våra hemmakontor på en mängd olika orter.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er?

– Pandemin har inte stoppat oss, men vi har tvingats tänka om, göra saker på nya sätt och prioritera annorlunda för att lyckas. Vi har arbetat hårt- och många gånger kreativt för att få ihop laget, från Kalix i norr till Malmö i söder. Distansarbetet har isolerat oss rent fysiskt och det har därför varit väldigt viktigt för oss att bygga ett starkt medarbetarengagemang genom regelbundna uppdateringar och digitala mötesplatser där alla anställda får tillgång till aktuell information. Att ständigt utvärdera, samla in feedback och följa upp är viktigt för att förstå hur medarbetarna uppfattar situationen och hur vi kan stötta på bästa sätt.

– Effektiva processer och verktyg är viktiga förutsättningar för att lyckas med såväl integration som att möjliggöra distansarbete, men inget är viktigare än våra medarbetare. Våra ledare har spelat en oerhört stor roll för att säkerställa att alla får det stöd som behövs för att lyckas i sitt arbete. Det har också satt ljuset på hur viktigt det är att arbeta aktivt med ledarskapsutveckling och stöttning i chefsrollen.

– Precis som för många andra har pandemin medfört ett behov av att se över hur- och var vi jobbar i framtiden. Vi kommer att fortsätta erbjuda flexibla arbetssätt med en mix av kontor och möjlighet till hemmaarbete, samtidigt som vi ser att digitaliseringen kommer att innebära minskat resande även efter pandemin. Vår plan är att utveckla hållbara arbets- och mötesplatser för engagemang, innovation och samskapande, och där utgör kontoren fortsatt en viktig del.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden?

– I samhället kan vi se att den snabba strukturomvandling som pandemin medfört har påskyndat digitaliseringen med en takt som motsvarar tre år. Samtidigt ser vi att vissa grupper hamnar utanför när allt mer digitaliseras och därför är det viktigt att den fortsatta digitaliseringen inkluderar- och möjliggör för alla att ta del av samma service.

– För att lyckas med våra ambitioner måste vi som verkar inom branschen skapa en inkluderande arbetsmiljö och möjliggöra för fler kvinnor att ta sig in i yrket och stanna kvar. Mångfald och inkludering är viktiga element för innovation och det är avgörande i vår typ av verksamhet. Vi sätter därför höga mål, bland annat att nå 50/50-balans mellan kvinnor och män senast år 2030. Vi siktar högt och tror att vi kan göra skillnad som en av de största arbetsgivarna i Norden inom IT och teknik.

Vilka fördelar har du sett med ett medlemskap i IT&Telekomföretagen under krisen?

– Genom vårt medlemskap i IT&Telekomföretagen har vi å ena sidan haft tillgång till värdefullt stöd och rådgivning i olika typer av arbetsgivarfrågor, å andra sidan har vi också fått möjlighet att bidra och påverka i olika frågor som rör allt från vår egen verksamhet till digitaliseringen av Sverige. Vi deltog till exempel i IT&Telekomföretagens initiativ #vitecherupp, där vi och övriga branschkollegor synliggjorde våra olika lösningar på utmaningar kopplade till pandemin, och vi var även aktiva i flera av de medlemsråd som förbundet driver inom viktiga områden med koppling till digitalisering och samhälle. Just samverkan och utbytet med våra branschkollegor ser jag som ett stort mervärde med vårt medlemskap. Med den snabba utveckling som nu sker i kölvattnet av pandemin kommer samarbeten i olika former att bli ännu viktigare för att nå vår gemensamma vision om ett hållbart samhälle med en innovativ och ansvarsfull techsektor som möjliggörare.