Hoppa till innehåll
Coronapandemins dramatiska framfart i världen har fått och får fortsatt stor påverkan på såväl samhälle som näringsliv som för den enskilde individen.  Men allt har inte varit helt nattsvart; mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och våra medlemsföretag har från dag ett gått samman och stått redo för att underlätta för alla delar av samhället.  

Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan Först ut är Åse Holmberg, vd på Sentor.

Hur vill du summera det år som gått, till stor del präglad av coronapandemin?

– 2020 började, för oss som för många andra, med många omställningar. Inledningsvis märkte vi av en osäkerhet från våra konsultköpande kunder vad gäller att starta upp helt nya uppdrag men också att fullfölja redan existerande. Första delen av 2020 hamnade vi därför i ett kortare permitteringsläge, men när hemarbetet påbörjades runt om i landet så ökade också IT-attackerna, vilket innebar en sväng från avvaktande kunder till att behovet av våra tjänster ökade starkt. Andra halvåret hade vi istället utmaningen att ha för få konsulter och hamnade därmed i ett enormt rekryteringsbehov.

Vilka lärdomar har ni fått av den period vi gått igenom och vad tar ni med er?

– Vi har lärt oss massor! En första lärdom var att det går att driva ett företag på distans, men att det finns baksidor som lätt förbises. Företagskultur och kunskapsöverföring är det som vi har haft svårast att översätta till de digitala rummen. Exempelvis har vi märkt att det är svårare för nyanställda att bli en del i gemenskapen. Det sociala utbytet, samarbeten och kunskapsöverföring har hos oss på Sentor tidigare skett främst i mindre informella möten och sammanhang av att bara arbeta sida vid sida. Det har varit svårare att överföra och få detta samspel att fungera i de digitala rummen.

– Inledningsvis tog vi mycket hjälp från Almega och IT&Telekomföretagen för att få en bättre förståelse kring arbetet med och regleringen rörande permitteringar. Vi fattade snabba beslut med inställda personalaktiviteter, konferenser och kick-offer. Sentors främsta fokus låg i att få ut konsulter i uppdrag, behålla våra medarbetare och hålla försäljningen uppe. Kort därefter, när efterfrågan ökade igen, svängde det till frågor om hur vi skulle få till närmre samarbeten och hur vi kunde säkerställa att cheferna fungerar bra i den uppkomna, mycket speciella situationen. Genom Almega fick även alla chefer genomgå en kurs i arbetsrätt och det hjälpte många i hur de kunde tänka i den digitala världen.

– Men summa summarum, 2020 gav oss trots allt ett bättre resultat än vi någonsin haft tidigare. Vi behövde inte permitteringsstöd under en längre tid till skillnad från många andra företag. Våra medarbetare har verkligen visat prov på att vara drivna, uthålliga och flexibla. De har tagit på sig nya typer av uppdrag och kompetensutvecklat sig själva. Vi ser tillbaka på 2020 som ett lärdomens år.

Rekryteringen – lyckades den?

– Ja, här ser vi numera helt andra möjligheter. Tidigare hade vi mer fokus på att en ny medarbetare skulle bo nära något av kontoren i landet. Nu är rekryteringsbasen mycket större och arbetsmarknaden har öppnat upp sig på ett helt annat sätt. Förr hade vi många uppdrag ute hos kunderna, men nu kan vi även arbeta på distans eftersom många kunder själva behövt ställa om till hemarbete.

– Sentor har verkat under 22 år inom cybersäkerhetsmarknaden. Vi har nog haft lättare än andra att locka till oss personer både på kundsidan och från våra konkurrenter eftersom vi uppfattas som ett tryggt och stabilt företag. Vi blev även igen certifierade av Great Place to Work som en bra arbetsgivare. Vi har inte sjunkit i några siffror utan håller oss stabilt eller till och med ökar på vissa områden. Ett exempel som verkligen är värt att lyfta är att våra medarbetare är stolta över att säga att de arbetar på Sentor, något som vi kopplar till en bra krishantering under pandemiåret.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden?

– Pandemin är inte slut och vi har fortfarande mycket som är osäkert. Men bolaget har starka utvecklingsmöjligheter; de cyberkriminella är mer aktiva än någonsin och vi rekryterar som aldrig förr. Ändå ser vi fram emot en tid där vi åter igen kan träffas fysiskt och få det sociala samspel som är så efterlängtat. Men affärsmässigt går det otroligt bra och vi ser med tillförsikt på framtiden.

– Den största utmaning vi har är att hitta personer med rätt kunskap. Därför har vi de senaste sex åren genomfört och utvecklat ett eget traineeprogram för att utbilda framtida talanger inom cybersäkerhet. Vi tror på uttrycket ”hire for attitude, train for skills”. Etiska hackare behöver ha specifika intressen, snarare än formell bakgrund. Ibland passar en person som är nyexaminerad från universitet, någon har tidigare forskat inom medicinframtagning och en annan kommer direkt från gymnasiet. Vi letar bland annat i speciella forum för personer med detta intresse och plockar in dem på intervju. Blir det en bra match tar vi in dem för utbildning.

– Sentor utbildar även kommuner och myndigheter i cybersäkerhet. Ett exempel på socialt ansvarstagande är vårt samarbete med Sveriges Kvinnojourer i projektet Digital kvinnofrid. Där har vi de senaste tre åren utbildat jourerna i att ge kvinnor skydd från digitalt våld.

Vilka fördelar har du sett med ett medlemskap i IT&Telekomföretagen under krisen?

– Det har varit värdefullt att kunna ta del av information om snabba förändringar och regler via Arbetsgivarguiden (Almegas digitala stöd för dig som arbetsgivare), men också att ha möjlighet att prata direkt med experter. Mallarna för exempelvis permitteringsprocessen, att det funnits samlingssidor och utbildande webbinarier har uppskattats av både HR-chefen och enskilda medarbetare. Att ha ett kollektivavtal har gett oss stor möjlighet att kunna fatta snabba beslut gällande exempelvis permitteringar.

– Vi som bransch har många gemensamma utmaningar. Vi är tacksamma över att vår branschorganisation agerat så snabbt och varit stöttande. Vår bransch fick det stöd som vi behövde i tid och vi har därmed känt oss trygga hela vägen under pandemiåret.