Hoppa till innehåll
Coronapandemins dramatiska framfart i världen har fått och får fortsatt stor påverkan på såväl samhälle som näringsliv som för den enskilde individen.  Men allt har inte varit helt nattsvart; mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och våra medlemsföretag har från dag ett gått samman och stått redo för att underlätta för alla delar av samhället.  

Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan.  Som nummer fyra i ordningen presenterar vi Anna Kleine, vd på Orango.

Hur vill du summera det år som gått, till stor del präglad av coronapandemin?

– Det första jag tänker på när jag tänker på det gångna året är kreativitet. Hur snabbt alla har ställt om till att jobba helt digitalt både avseende det interna ledarskapet och samarbetet som våra externa kundprojekt. Vi är vana vid en tät och närvarande relation med våra kunder och trodde inte före pandemin att det gick att genomföra ett omfattande implementationsprojekt av ett affärssystem helt digitalt. Men det gick! Våra konsulter har på ett snabbt och kreativts sätt hittat nya arbetssätt som funkar på distans och även hjälpt våra kunder med anpassningar som underlättat deras nya digitala vardag. Alla har ansträngt sig och jobbat hårt för att få detta att fungera och jag är enormt tacksam över det.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er?

– Det gångna året är ett kvitto på att vi är en flexibel och agil organisation som har lättare att ställa om än vad vi trodde var möjligt tidigare. Dessutom ser vi tydligt att det finns områden där vi har blivit mer effektiva i vår nya digitala vardag. Vi ser också att pandemiåret inte har påverkat vare sig ledarskapet eller teamkänslan utan det har snarare gått upp enligt de mätningar vi kontinuerligt gör.

– Vårt sätt att resa är också en lärdom vi tar med oss framåt. Att vi i framtiden kommer påverka miljön positivt eftersom vi inte behöver resa lika mycket som vi har gjort tidigare, många möten går alldeles utmärkt att ta digitalt även efter corona.

– När saker och ting återgår till ”det nya normala” tror jag att det är viktigt att vi alla påminner oss om att det gick att ställa om och att vi kan fortsätta vara lika flexibla och agila även i framtiden.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden?

– Vi vet att många av våra medarbetare uppskattar att jobba hemifrån men vi vet också att alla inte mår bra av att göra det hela tiden. Därför är det viktigt att vi som arbetsgivare inte har en ”låt gå” mentalitet utan hittar ett tillvägagångssätt framåt som stöttar våra medarbetare att hitta en balans som funkar för alla. Vi har därför initierat ett projekt där vi med hjälp av vårt ledarskapsråd ska ta fram guidelines för det optimala arbetssättet även efter corona som vi hoppas kommer kunna stötta våra medarbetare.

– Vi har under pandemin lyckosamt lanserat stora kritiska kundprojekt. Vi har gått live i verksamheter där man kan jämföra våra implementationer med en hjärt- och lungtransplantation. Dvs det har varit extremt kritiska för våra kunders verksamheter. Vi har lärt oss den hårda vägen att detta går att genomföra helt digitalt. Detta tar vi med oss in i framtiden och genom ett arbetssätt där vi kombinerar irl med digitalt så kommer våra projekt bli ännu mer lyckosamma och våra kunder att bli ännu mer framgångsrika.

Har du sett några konkreta fördelar med ert medlemskap i IT&Telekomföretagen under krisen? I så fall, vilka?

– Vårt medlemskap har gjort att vi har fått ett stort stöd inom frågor som har med kortidspermittering att göra vilket vi har uppskattat väldigt mycket. Vi har även kunnat nyttja era resurser som bollplank vid frågor som rör arbetsmiljö, vilket har varit ett viktigt arbete för oss under det gångna året. Tack för all hjälp och allt stöd – ni som inte är medlemmar bli det!