Hoppa till innehåll
En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen omfattar en stor bredd av olika typer av företag. I rapporten intervjuas fyra av våra medlemsföretag för att berätta om hur de bidrar till samhällets utveckling, vilka stora förändringar vi kommer att se på deras områden kommande år och vad Sverige behöver göra för att få fler globala techföretag.

Här är intervjun med Hannes Dernehl, vd på Tendium

Tech är en ny basindustri som bidrar i utvecklingen av ett stort antal områden i samhället. Hur bidrar Tendium?
Varje år upphandlar kommuner och regioner varor och tjänster för flera hundra miljarder kronor, men vårt nuvarande upphandlingssystem är dysfunktionellt och leder till att vi inte får tillräcklig nytta för pengarna. Komplicerade regler och osäkerhetsfaktorer leder till att många små företag inte kan delta i upphandlingar och ineffektiviteten påverkar både svensk konkurrens- och innovationskraft. Tendium arbetar med att ta fram lösningar för att förbättra och effektivisera offentliga upphandlingar med hjälp av AI. Vi hjälper företag som vill delta i upphandlingar, och vi ser också stor potential i att med AI hjälpa kommuner, regioner och inköpare att säkerställa att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Vad är den största förändringen vi kommer att erfara på ert område de kommande 5–10 åren?
Jag tror att vi kommer att se ett ökat användande av data i hela samhället framöver, även inom det offentliga. Data som digital råvara kommer också att vara tillgängligt på ett helt annat sätt. Bara inom upphandlingsområdet kan ett ökat användande av AI för att analysera stora mängder upphandlingsdata bidra med kunskap som i sin tur gör det offentliga till bättre kravställare. Exempelvis kan en analys över hur olika krav påverkar bidra med viktig kunskap om det lokala näringslivet överhuvudtaget har möjlighet att delta i en upphandling, eller om kraven exempelvis utestänger små företag.

Vad behöver Sverige göra för att få flera globala techföretag?
Generellt finns det en låg tolerans för misslyckande i Sverige och det gör det svårt för mindre företag och entreprenörer att hitta finansiering och växa här. Många stöd har tydliga krav på omsättning eller företagets sammansättning som gör det svårt att söka stöd om man samtidigt lägger stora summor på utveckling. Hittar vi inte ett bättre sätt för att säkra de små företagens finansiering är risken att alltför många blir uppköpta långt innan de ens har hunnit börja sin resa på riktigt.