Hoppa till innehåll
En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen omfattar en stor bredd av olika typer av företag. I rapporten intervjuas fyra av våra medlemsföretag för att berätta om hur de bidrar till samhällets utveckling, vilka stora förändringar vi kommer att se på deras områden kommande år och vad Sverige behöver göra för att få fler globala techföretag.

Möt Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Tech är en ny basindustri som bidrar i utvecklingen av ett stort antal områden i samhället. Hur bidrar Microsoft?
Microsoft har en 35-årig historia i Sverige med många starka partnerskap inom olika branscher och samhällssektorer. Vi vill genom digitaliseringen stärka individers, företags och samhällets möjligheter till att göra Sverige världsledande. Därför investerar vi i Sveriges digitala infrastruktur och i vårt ekosystem för att driva på en digital omvandling som kommer ge offentliga och privata organisationer nya möjligheter till innovation. Vi bidrar också till att höja den digitala kompetensen i Sverige genom olika utbildningssatsningar och samarbeten. Det ger en stark digital grund för samhällets framtida tillväxt.

Vad är den största förändringen vi kommer att erfara på ert område de kommande 5–10 åren?
Digital teknik kommer att bli en allt viktigare del i såväl våra privata liv som i våra arbetsliv. Med hjälp av AI kommer vi kunna göra de arbeten vi gör idag med högre kvalitet och mer effektivt. De närmaste 5–10 åren kommer vi se en våg av alltmer automatisering, till exempel inom sjukvården och transportsektorn. Vi kommer också att upptäcka mer och mer hur AI kan vara ett stöd för oss att förstå världen genom att analysera texter, bilder och annan data som finns runt omkring oss.

Vad behöver Sverige göra för att få fler globala techföretag?
Vi som land måste jobba med alla parametrar, så som tekniken, vårt kunnande och policy making. Vi har hamnat på efterkälken inom vissa områden, framför allt inom offentlig sektor. Det har komplicerat många digitaliseringsprojekt i Sverige. Nu behöver vi landa både en modern lagstiftning som stödjer beslutsfattare att kunna digitalisera sina verksamheter och starka samarbeten kring utbildning och kompetens inom IT.

Rapporten: Tech – Sveriges nya basindustri