Hoppa till innehåll
Coronapandemins dramatiska framfart i världen har fått och får fortsatt stor påverkan på såväl samhälle som näringsliv som för den enskilde individen.  Men allt har inte varit helt nattsvart; mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och våra medlemsföretag har från dag ett gått samman och stått redo för att underlätta för alla delar av samhället.  

Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan.  Efter Åse Holmberg, vd på Sentor, och Karin Schreil, vd på TietoEvry, är det dags för Stefan Albertsson på AddSecure.

Hur vill du summera det år som gått, till stor del präglad av coronapandemin?

– Det senaste året har varit ett väldigt speciellt år för alla, så även för AddSecure. Corona har starkt drivit på digitaliseringen av samhället i stort. Det ökade antalet uppkopplade enheter medför ett ökat behov av säkra och pålitliga lösningar och av säker data. Våra kunder behöver kunna hantera sin digitaliserade verksamhet på ett säkert, enkelt och snabbt sätt och våra IoT-lösningar, som har fokus på säker kritisk kommunikation och data, hjälper dem med detta.

– Ett relevant exempel är medicintransporter som på grund av sin känslighet behöver följa strikta regler och förordningar. Våra lösningar för telematik och temperaturövervakning säkerställer att våra kunder inom transportindustrin har extra skydd och försäkran om att kritiskt, livräddande gods, som t.ex. vaccin, behåller sin kvalitet under hela transporten och levereras intakt.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er?

– Accelerationen av digitaliseringen i samhället visar inte bara att den förändring som förväntades ta flera år har skett i rekordfart utan även att en snabb omställning kan öka konkurrenskraften för många företag. Samtidigt är det viktigare än någonsin att kunna hantera affärskritisk data och kommunikation på ett säkert sätt. Där har vi på AddSecure en viktig roll att spela.

– Den anpassning vi gjort av vår egen verksamhet, det vill säga ett arbetssätt än mer anpassat för möten och samarbeten i digital miljö, kommer att leva kvar även efter pandemin, med minskad andel arbetsresor och fysiska kundmöten och med flexibla arbetsplatser och möjlighet att arbeta hemifrån.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden?

– De långsiktiga trenderna och det behov som accelererats det senaste året tror vi fortsätter. Den data som klassificeras som kritisk kommer att öka och därmed behovet av att kunna hantera kritiska data från punkt A till B på ett säkert, enkelt och snabbt sätt. Förutom ökad datainsamling kommer teknikskiftet till 4G och 5G medföra möjligheter för nya applikationer och tjänster.

– AddSecure är väl positionerade för att kunna skapa värde och att fånga tillväxten på den snabbt växande IoT-marknaden. Vi har en stabil och skalbar skalbara affärsmodell och vi står redo för fortsatt tillväxt tillsammans med våra kunder. Tillsammans kan vi göra världen både säkrare och smartare.

Har du sett några konkreta fördelar med ert medlemskap i IT&Telekomföretagen under krisen?  I så fall vilka?

– Tillgång till omvärldsbevakning, till exempel om vilka lagar och regler som kan påverka oss på både nationell och EU-nivå, är alltid mycket värdefullt. Likaså möjligheten att gemensamt driva frågor som är viktiga för branschen och att nätverka med branschkollegor och experter. På AddSecure ser vi särskilt hållbarhetsrådet som en viktig kraft för att lyfta fram digitaliseringen och vår bransch som möjliggörare av en hållbar utveckling av hela samhället.