Hoppa till innehåll
En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen omfattar en stor bredd av olika typer av företag. I rapporten intervjuas fyra av våra medlemsföretag för att berätta om hur de bidrar till samhällets utveckling, vilka stora förändringar vi kommer att se på deras områden kommande år och vad Sverige behöver göra för att få fler globala techföretag.

Här är intervjun med Anders Olsson, vd på Telia Sverige.

Tech är en ny basindustri som bidrar i utvecklingen av ett stort antal områden i samhället. Hur bidrar Telia?
Teknikutvecklingen har haft en otrolig påverkan på hela samhällsutvecklingen, människorna och företagen. Vi på Telia har en lång historia som sträcker sig mer än 168 år tillbaka där vi har varit en viktig del i den utvecklingen genom innovationer som inneburit genomgripande förändringar för hela samhället – som mobiltelefonin, 4G och utbyggnaden av fibernätet som några exempel. I maj 2020 lanserade vi också Sveriges första stora publika 5G-nät och utbyggnaden fortsätter nu över hela landet. I första skedet berör utbyggnaden främst stadskärnorna, där många människor är i rörelse samtidigt, men på sikt kommer vi även att rulla ut 5G utanför städerna. Vårt mål är att 5G-nätet ska nå mer än 90% av befolkningen senast 2023. Nätet har aldrig varit viktigare. Det är en förutsättning för väl fungerande digital ekonomi med mer innovation, mer hållbarhet och mer säkerhet. Nätet är också det som länkar oss samman, från norr till söder.

Vad är den största förändringen vi kommer att erfara på ert område under de kommande 5–10 åren?
Vi går mot en framtid av ökad digitalisering och automatisering. 5G-nätet är designat för att koppla upp saker och få dem att kommunicera och agera snabbt och automatiskt. Med 5G kommer vi att få se smartare och mobila robotar som kan röra sig runt fabriksgolvet. Inom de gröna näringarna talas det om precisionsjordbruk. Det finns uppkopplade robotar som känner av vad som är önskade grödor och vad som är ogräs, och som snabbt avlägsnar allt ogräs. Det reducerar användningen av ogräsbekämpningsmedel och bidrar till ett hållbart samhälle. Ett annat område som kommer förändras med 5G är sjukvården. Här finns utökad möjlighet till mobil sjukvård, på exempelvis landsbygden. Telia har tillsammans med region Västerbotten genomfört ett test med mobil mammografi, där en bil med mammografiutrustning kopplats upp via 5G och kört runt i regionen för att kunna erbjuda undersökning på ett enklare sätt. Nätet är innovation och inte minst 5G kommer förändra de flesta sektorer i samhället under de kommande 10 åren.

Vad behöver Sverige göra för att få fler globala techföretag?
En förutsättning är givetvis det vi talat om ovan, fortsatt tillgång till en robust och säker infrastruktur och kommunikationslösningar för att kunna utveckla nästa generations digitala tjänster som sedan kan skalas och exporteras till resten av världen. Förutsägbara regelverk är en viktig förutsättning för fortsatta investeringar i näten. Nu är vi äntligen i gång med 5G, men många ledande digitala nationer sneglar redan på 6G. Låt oss inte hamna på efterkälken igen. Delar av svaret på denna mycket intressanta och viktiga fråga ligger bortom vår kontroll som företag och bransch. En mer framåtlutat offentlig sektor som vågar satsa på användandet av ny teknik kan stimulera utvecklingen av nya idéer och företag. Våra stora industrikluster inom till exempel tillverkningsindustrin och gruvnäringen är föregångsexempel på detta. Men generellt handlar global konkurrenskraft ofta om att strukturellt och långsiktigt satsa på innovation, utbildning och att skapa möjligheter för drivna människor och frihet att våga satsa tidigt på idéer som kan bära sig globalt. Det är viktigt att vi får fram många nya start-ups med ambition att växa, samtidigt måste våra stora globala företag klara av att ställa om i en värld driven av exponentiell teknisk utveckling. Tillgång till utbildning är grundläggande för att utveckla verksamheter på bred front och här har samhället ett mycket stort ansvar så att våra lärosäten och universitet är aktiva och väl anpassade till framtida behov.