Hoppa till innehåll

Stor brist på IT-kompetens

Världsekonomin i stort går alltmer från ett läge där den stora bristvaran var fysiskt kapital till att den stora bristvaran är ”humant kapital”. Tillsammans med det faktum att stora delar av digitaliseringsprocessen ännu ligger framför oss och att behovet av kompetens på området ökar exponentiellt, gör det kompetensbristen inom den digitala sektorn till en av vår tids största utmaningar. Kompetensbehovet inom IT- och telekom­branschen är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder på flera områden är nödvändiga.

Allt om kompetensförsörjning