Hoppa till innehåll

Remissvar: Ny data­skyddslag SOU 2017:39

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag vilket remissen avser behandla genom kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

IT&Telekomföretagen har samberett Svenskt Näringslivs remissvar som därmed tillstyrks.

 

 

 

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartmentet

Svar senast
1 september 2017

SOU 2017:39