Hoppa till innehåll

Integritet

Personlig integritet avser rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp. Individens rätt till integritet faller inom ramarna för de mänskliga rättigheterna och åtnjuter ett grundlagsskydd i den svenska regeringsformen, och enligt Europakonventionen. Att upprätthålla den personliga integriteten tjänar både den enskilda individen och dess rätt till ett privatliv och samhället som helhet genom att individer, vars integritet skyddas, kan nyttja demokratins rättigheter. Frågan om integritet är starkt kopplad till våra allt större möjligheter till digital datainsamling och datahantering och de utmaningar som uppstår då vi så enkelt kan veta alltmer om alltfler.