Regeringen kovänder – tusentals IT-företag protesterar

Nyligen skrev vi från IT&Telekomföretagen till samtliga svenska EU-parlamentariker. Vår uppmaning är att rösta nej till det förslaget om ny upphovsrättslagstiftning i sin nuvarande form. Nu protesterar drygt 1300 IT- och telekomföretag mot det omstridda förslaget.

Europaparlamentet står i begrepp att rösta igenom Copyrightdirektivet, en ny upphovsrättslagstiftning. Vi på IT&Telekomföretagen tycker att det är bra att lagstiftningen uppdateras för att anpassas efter en modern, digital tid. Men, det förslag som ligger för beslut nu har stora brister, både vad gäller yttrandefrihet, småföretagarperspektivet och de tekniska möjligheterna för genomförande.

Övervakning utan misstanke oroar

IT&Telekomföretagen ser med stor oro på etablerandet av system som övervakar och bedömer enskilda användares aktivitet på internet, utan att det överhuvudtaget finns misstanke om oegentligheter. En sådan ordning kan lätt sprida sig till andra områden och utgöra betydande ingrepp i vanliga människors frihet på nätet. I kombination med annan lagstiftning, som syftar till att öka kontrollen över den information som sprids på internet, kan den här ordningen med uppladdningsfilter få oönskade och oanade konsekvenser.

Nya förslaget drabbar småföretag hårt

De små och medelstora företag som vi på IT&Telekomföretagen representerar har inte de tekniska lösningarna som krävs. Kostnader för att utveckla, sjösätta och underhålla dessa kommer att drabba både aktörer och användare hårt. Reglerna för vem som undantas är dessutom godtyckliga.

Publicister, konstnärer och rättighetsägare i allmänhet ska naturligtvis skyddas, även på nätet. Däremot måste vi kunna hitta en form där det inte sker på bekostnad av medborgares yttrandefrihet och kreativitet på internet.

Sverige har tidigare röstat ner förslaget, men i den senaste omröstningen bytte regeringen ståndpunkt utan att förankra med riksdagen. För att säkra yttrandefriheten på internet hoppas vi i IT&Telekomföretagen att våra svenska EU-parlamentariker nu röstar nej till förslaget i sin nuvarande form.

Fakta Copyrightdirektivet

Copyrightdirektivet, artikel 13 handlar i korthet om att den som äger en bild, text eller video ska få betalt när den sprids. Publiceras verket utan ägarens tillåtelse är det ett brott, där sajtägaren hålls ansvarig.

 

Författare

Mikael Eklund

Näringspolitisk Expert Konsult