Hoppa till innehåll

En av EU-kommissionens prioriteringar under denna mandatperiod är en digital strategi som kallas Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Inom ramen för strategin avser kommissionen bland annat att ta fram en Digital Services Act (DSA) med nya och reviderade regler för digitala tjänster i EU.

Det handlar särskilt om så kallade online-plattformars ansvar och skyldigheter. Hittills har det funnits garantier för att internet hålls öppet och att de som förmedlar information och tjänster inte hålls ansvariga till exempel deras kunder och användare gör. Att det förblir så även fortsättningsvis är av stor vikt för den svenska techsektorn och IT&Telekomföretagens medlemsföretag.

Skäl att gå fram försiktigt

En annan central frågeställning i DSA rör konkurrensrättsliga verktyg och förslag om förhandsreglering av den digitala marknaden. Här finns också skäl att gå fram försiktigt.

– Det är motiverat att se över reglerna för digitala tjänster på nätet. Men det måste ske med stor försiktighet. Annars riskerar vi att få en sämre fungerade digital marknad med lägre tillväxt och färre innovationer som följd, säger Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Läs gärna vårt positionspapper som vi tagit fram tillsammans med våra medlemsföretag. Det ger en bra överblick av vår syn på ett flertal principiellt viktiga frågor med stor påverkan på den svenska techsektorns framtida konkurrenskraft.