Hoppa till innehåll
E-handeln har blomstrat under pandemin. I Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021 uppger 89 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre att de e-handlar. Om vi enbart ser till de som använder internet så svarar 94 procent av internetanvändarna att de e-handlar.

Läs mer på svenskarnaochinternet.se