Hoppa till innehåll

Remisser från PTS angående trafikdatalagring

PTS har sänt ut två remisser angående trafikdatalagring,dels angående skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål samt angående ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Läs remisserna på PTS hemsida

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Status
Besvarad

Från
PTS

Svar senast
24 augusti 2012

Två remisser, se PTS hemsida

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 70 756 00 20 E-post

Läs mer