Hoppa till innehåll

Remittering av promemorian Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
9 november 2018

Ds 2018:35