Hoppa till innehåll

Remissvar SOU 2017:89 – Hemlig dataavläsning

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen. Hela remissvaret kan du läsa här.

Det ska inledningsvis framhållas att IT&Telekomföretagen stödjer utredningens målsättning att bekämpa allvarlig brottslighet. Vi är måna om att våra medlemsföretag bistår de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete. En central förutsättning är dock att det sker inom ramen för ett system som är proportionerligt i relation till de ingrepp som hemlig dataavläsning (HDA) innebär för användares och kunders integritet.

 

 

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
6 mars 2018

SOU 2017:89