Hoppa till innehåll

Remissbehandling av Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018 – 2020

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

Status
Avstod från att svara

Från
Region Blekinge

Svar senast
31 mars 2018