Hoppa till innehåll

KOM 2015 615 final

IT&Telekomföretagen har lämnat remissvar över, KOM (2015) 615 final.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

IT&Telekomföretagen ställer sig i allt väsentligt bakom Europaparlamentets och Rådets direktiv och tillstyrker förslaget angående ”tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster”. Vi delar den grundinställning som förslag till direktiv ger uttryck för,”Syftet med förslaget är att förbättra den inre marknadens funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster.”'

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

Länk till remissen