Hoppa till innehåll

Ett reklamlandskap i förändring – konsument­skydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Remissen är under behandling.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
7 maj 2018

SOU 2018:01