Hoppa till innehåll

Säkerhet

Vi definierar IT-säkerhet utifrån ett holistiskt perspektiv och det innefattar bland annat (utan att utesluta andra) begrepp som: informationssäkerhet, cybersäkerhet, informationsintegritet, robusthet. Vi förespråkar användning av standardförfarande (best practice) inom system- och metodutveckling samt informationsklassificering och säkerhetsbedömningar. Vi företräder en syn om att såväl komplexa system som enskild hård- och mjukvara ska ha en klart definierad livscykel där det definieras hur de ska anskaffas, underhållas, utvecklas eller avvecklas.