Hoppa till innehåll

Cyber­säkerhet – en central förutsättning för branschens förtroende

Det händer saker på cybersäkerhetsområdet i Regeringskansliet. Under 2020 ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas för att bland annat stötta myndigheter, kommuner och företag.

I IT&Telekomföretagens branscharbete har IT-säkerhetsfrågorna över tid fått allt större prioritet. Från att ha varit en av många viktiga frågor har den, parallellt med digitaliseringens allt större genomslag, blivit en central förutsättning för branschens förtroende. Mot den bakgrunden har IT&Telekomföretagen tagit fram tydliga ställningstaganden kring hur våra medlemsföretag förväntas hanterar IT-säkerhetsfrågor. Vi ordnar utbildningar och kunskapsfrämjande insatser riktat mot både näringslivet och politiska beslutsfattare.

Det vi lärt oss av detta, samt av tidigare interaktioner med rättsväsendet och dess myndigheter, är vikten av respekt för IT-säkerhetsfrågornas komplexitet och att ingen aktör sitter på alla svar. Från branschens sida har därför bristande intresse för ömsesidig dialog av vissa myndigheter tidigare lett till stor irritation och sämre förutsättningar att förebygga och beivra brott än nödvändigt. Detta måste undvikas framöver.

Om regeringens ambition om ett höjt svenskt cybersäkerhetsskydd ska nås krävs ett omfattande samarbete mellan myndigheter och näringslivet. IT&Telekomföretagens medlemmar har stor expertis arbetar redan med att bidra till ett säkrare digitalt Sverige.