Hoppa till innehåll

Frågan om hur svenska kommuner och myndigheter kan använda sig av privatlevererade molntjänster har diskuterats mycket det senaste året. En diskussion som nu ytterligare intensifierats. Många aktörer är berörda och många har känt sig manade att ge sin syn på saken. Framförallt har det handlat om ifall andra länder skulle kunna begära att få åtkomst till svenska uppgifter som lagrats i molnet.

Regeringen har därför valt att tillsätta en utredning och se om det finns behov av att ändra lagstiftningen på området. Utredningen ska komma med sitt svar nästa år. Vi på IT&Telekomföretagen välkomnar utredningen. Men vi har också varnat för tron på att en återgång till svunna tiders statliga monopol och egenutvecklade system skulle vara gynnsamt.

Egentligen är svallvågorna kring molntjänster typiska för vad som händer när nya lösningar bryts mot etablerade regelverk och förhållningssätt. Strukturomvandling känns. Och att digitalisering ställer våra föreställningar på ända kan vi se inom många områden. Till exempel drönare, elsparkcyklar, streamingtjänster, digitala vårdgivare och artificiell intelligens. Det är nya, omvälvande lösningar som utöver att leverera stor nytta också utmanar och provocerar. Ibland hamnar man förstås fel och det uppstår ett behov av självreglering eller lagstiftning. Med det sagt så är marknadslösningar oftast att föredra om man vill ha en god balans mellan exempelvis säkerhet, kostnadseffektivitet, innovation och samhällsnytta. Ska det kunna ske även framöver krävs en fördjupad dialog och samverkan mellan offentliga aktörer och den privata marknaden.

När det gäller molntjänster i offentliga verksamheter så behövs det uppenbarligen att större enighet kring rättsläget etableras. Ingen gynnas av regulatorisk osäkerhet. Det bidrar till passivitet. Alltså bra att frågan utredes. Men vi kan inte sitta still utan behöver pragmatiskt ta oss framåt för att lära och för att hantera situationen här och nu. Många offentliga aktörer använder redan eller står i begrepp att använda privatlevererade molntjänster för att med digitaliseringens hjälp utveckla och effektivisera sina verksamheter. Här vill vi och våra medlemsföretag vara med och hitta pragmatiska lösningar.

För att bidra till ökad kunskap och dialog mellan offentliga och privata aktörer har vi därför bjudit in till ett seminarium imorgon, fredag den 29 november, där olika perspektiv kommer att belysas. Vår förhoppning är att det kan hjälpa oss alla att röra oss framåt.

Klicka på denna länk för att ta del av seminariet som kommer att webbsändas.