Cybersäkerhet – praktisk info för företagare

Under oktober arrangeras EU:s årliga cybersäkerhetsmånad av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Syftet med cybersäkerhetsmånaden är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och företag.

Att hitta bra och praktiskt användbar information om hur man stärker sitt informationssäkerhetsarbete är inte helt enkelt. Därför har vi sammanställt en samling länkar till praktiskt användarbar information för dig som företagare.

Nationellt cybersäkerhetscenter

https://www.cfcs.se/

Informationssäkerhet.se

På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Webbplatsen är en resurs för alla som arbetar med informationssäkerhet i organisationer.

https://www.informationssakerhet.se/

Tänk säkert

Vägledning från MSB om hur man som användare bör agera på Internet

https://www.msb.se/tanksakert

Internetkunskap.se

Tips and tricks från Internetstiftelsen om hur man agerar säkert på nätet och undviker IT-brott.

https://internetkunskap.se/amne/it-brott/

Stöldskyddsföreningen

Information, säkerhetsguider och utbildningar för företag.

https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/

https://www.stoldskyddsforeningen.se/forbattrad-it-sakerhet-hos-foretag-via-cybersakerhet-bas/

Vägledning för små företag, upp till 10 anställda

https://www.msb.se/sv/publikationer/informationssakerhet-for-sma-foretag–rekommendationer-for-dig-som-driver-eget-foretag-med-upp-till-10-anstallda/

Cybersäkerhet BAS – Nordens första certifiering för cybersäkerhet

https://www.sbsc.se/guide/cybersakerhet/

CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. CERT-SE skickar ut blixtmeddelanden via e-post när det finns allvarliga hot att informera om.

https://cert.se/