Hoppa till innehåll

– Den tekniska utvecklingen går fort men är samtidigt en form av maraton med ständiga förändringar. Det är viktigt att ha ett balanserat tänkande samtidigt som man måste inse att det aldrig kommer finnas en slutgiltig mållinje, till exempel inom arbete med cybersäkerhet, compilance och policyarbetet, säger Susanne Lindström.

Kan du berätta lite kort om dig själv din bakgrund?

– Min bakgrund primärt är inom it, säkerhet och compliance. Jag har haft den stora förmånen att suttit i ledningsgruppen i både större och mindre bolag med olika inriktningar. De har givit mig en 360 graders bild från både företags synvinkel men även kundernas krav och utmaningar.

Hur väcktes ditt intresse för digitaliseringsfrågor?

– Jag har alltid varit intresserad av den senaste tekniska utveckling och hur den kan användas. Ur företagsperspektiv för att göra utbudet både mer attraktivt, lönsamt, framåt lutat samt mer kvalitativt. Hur kan ny teknik locka nya kunniga och intresserade medarbetare? Hur kan kunden känna sig tryggare och nöjdare i sina leveranser. När digitaliseringen tog fart blev det naturligt mig att lära mig mer om vad det verkligen innebär.

– Jag är otroligt glad att få vara en aktiv del i Datarådet. Tidigare har jag aktivt lyft våra kunders utmaning inom olika områden bland annat via representanter inom EU men också tillsammans med mina kolleger aktivt kommenterat kommande lagförslag och förordningar.

Susanne Lindström, Head of Security and Compliance Global, Tietoevery Connect

Vad hoppas du kunna bidra med som ordförande?

– Min förhoppning som ordförande är att kunna lyfta vikten av tydliga och harmoniserade regelverk för att underlätta för både för företag och kunder.

Vilka frågor tror du kommer att vara i fortsatt fokus under 2023?

– Ett viktigt område är informations- och cybersäkerhet. Här krävs ett tydligare samarbete mellan privat och offentlig sektor och stöd till många användare då det är komplext och kompetenskrävande, säger Susanne Lindström och fortsätter:

– Ett spännande initiativ är det nystartade brittiska National Protective Security Authority (NPSA). Målet är att hjälpa företag och organisationer att försvara sig mot nationella säkerhetshot som stöld av känslig forskning och information. Vi skulle behöva vända strukturen i Sverige till att bli ännu mer proaktiv och drivande inom inom de områden i Sverige där vi ser risker som skulle kunna får negativa konsekvenser.

– Sedan tror jag att det kommer vara stort fokus på vad NIS2, datakten, AI-akten och andra EU-frågor innebär – men också hur den nya regeringen tar sig an digitaliseringspolitiken.

Susanne Lindström efterträder Mikael Eklund som varit ordförande för Datarådet sedan 2019.

– Vi på TechSverige vill rikta ett stort tack till Mikael Eklund för en storartad insats, inte bara för Datarådet utan för hela branschen, säger TechSveriges näringspolitiska expert Fredrik Sand.