Hoppa till innehåll

Niklas Alm är strategichef och ställföreträdande generalsekreterare på SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. I förra veckan besökte han TechSveriges Dataråd för att prata om Nato och vad ett medlemskap kommer att innebära.

 – Det är komplex materia men det verkar som att de tyckte det var intressant i alla fall. Nato är väldigt svårbeskrivet på kort tid men man kan dra vissa slutsatser. Jag brukar säga att det är lite som att jämföra med vissa lagstiftningsförslag där man måste försöka sätta sig in i hur det kan påverka mig. Då kan man agera som företag eller som individ och förstå att “OK, det här är kanske något jag behöver sätta mig in i.”

Vad kommer ett Nato-medlemskap att innebära för techbranschen? – Det kan betyda mycket och lite beroende på vad man är för individ eller bolag, men generellt så betyder det att hela samhället måste bygga upp en robusthet. Om man tittar på digitaliseringens motståndskraft mot ett antal frågor så kommer man utifrån perspektivet att hitta ett antal aspekter som påverkar företagen, förmågorna, kunskapen eller tekniken och då ställer Nato ett antal krav på det utifrån sina perspektiv. Förenklat kan man säga att om man är väl insatt i vilka krav det svenska försvaret ställer på företag, förmåga eller kunskap så kommer man också att kunna applicera det på Nato, även om det kan innebära att kraven ökar.  
Vad är den största utmaningen som strategichef när du ska beskriva situationen?
– Att Nato är en otroligt komplex struktur och organisation. Det är en politisk organisation som syftar till att organisera ett antal olika delar ur ett förmågeperspektiv att skydda medlemmarna. Det där är egentligen otroligt svårt att bryta ner utan att titta på enskildheter, men det påverkar i väldigt stor grad alla.
 Vad har du för råd till TechSverige och våra medlemsföretag om hur vi ska arbeta med frågan? 
– Att jobba som vi gör inom Säkerhetsförsvarsföretagen och titta på sin egen verksamhet för att applicera den på digitalisering, teknik och utvecklingsfrågor. Sen får man fundera på vad det innebär men framför allt handlar det om att jobba med de aktörer i Sverige, de så kallade sektorsmyndigheterna eller andra, som tar statligt ansvar för frågorna.