Hoppa till innehåll
Under torsdagen rådde hög aktivitet i Almegahuset där TechSveriges Dataråd sammanstrålade med Telekområdet för ett välbesökt möte. En av höjdpunkterna på programmet var ett besök från Therese Naess som berättade om sin nytillträdda roll som chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

– Det är en utmaning. Det finns rätt kompetens i myndighetsverige men det finns för lite av den. Vi ser nu över resurserna inom cybersäkerhetsområdet, sa Therese Naess under sitt anförande.

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har inrättat centret på uppdrag av regeringen. Arbetet görs i nära samverkan med PTS, Polismyndigheten och FMV. Centret ska samlokalisera delar av verksamheter inom cybersäkerhet. Therese Naess har tidigare arbetat inom just Säpo men även Migrationsverket och skaffat sig stor erfarenhet av att bekämpa säkerhetshot i samhället.

– Min och centrets ambition är att vi ska räcka till för att utveckla verksamheten på ett sätt som är givande för oss alla. Frågan är hela tiden hur ska vi använda Sveriges samlade cybersäkerhetskompetens för att skydda det mest skyddsvärda i Sverige, sa Therese Naess som även lyfte upp vikten av en dialog med såväl olika departement som med branschföreträdare och företag.

Ett viktigt uppdrag är att skapa en gemesam lägesbild på cybersäkerhetsområdet. En utvärdering av den första ”pilot-tiden” ska förhoppningsvis ge mycket erfarenhet och inspel samt räta ut en del frågetecken inför det fortsatta arbetet. Det finns inspiration att hämta från till exempel Storbritanien om hur man kan samverka med näringslivet. Informations- och cybersäkerhet finns med i den Techagenda som TechSverige lanserade tidigare i år. Där lyfts centret och bättre samverkan mellan staten och näringslivet fram.

– Vi är en samverkansplattform och har ingen formell struktur. När vi behöver upphandla något sker det under paraplyet för någon av de ingående myndigheterna. För en som är van att peka med hela handen och säga ”follow me” är det frustrerande ibland. Det går långsamt och då gäller det att skapa en förståelse för att vi jobbar för att komma runt det och speeda upp men det är en utmaning som vi får leva med.

Datarådets ordförande Mikael Eklund tyckte att det var mycket intressant att lyssna till Therese Naess:

– Den största saken tycker jag är att hon har ett väldigt utmanade uppdrag. Hon har fått uppdraget att leda och styra men hon har inte fått någon ratt. Med tanke på att hur den svenska myndighetsstrukturen ser ut så tror jag att hon måste få en ratt så småningom. Hur den kommer att se ut vet jag inte. Tanken på en myndighet över tid tror jag passar den svenska förvaltningsmodellen men det år bara en ren gissning.

På bilden ovan syns från vänster Datarådets ordförande Mikael Eklund, Therese Naess, Telekområdets ordförande Josefine Jonsson och Fredrik Sand, näringspolitisk expert på TechSverige.