Hoppa till innehåll

Riskerna med AI-regler och en perfekt storm på Datarådets möte

Hjälper eller stjälper EU AI-utvecklingen i Europa? Det var en fråga som TechSveriges Dataråd fick anledning att fundera på när Carolina Brånby (till vänster i bilden), jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, besökte rådet. De förslagna reglerna för AI kan skapa förutsägbarhet för företagen och öka tilliten till den nya tekniken. Det finns också risker. Blir regelverket för omfattande, oproportionerligt och svårtillämpat – som det ser ut att bli i vissa delar – kommer utvecklingen av AI och europeisk konkurrenskraft att hämmas.

Johan Sjöberg (till höger i bild), säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv, talade om den perfekta stormen som hotar det svenska näringslivet i fråga om Rysslands angrepp på Ukraina, inhemsk brottslighet, energikris och klimatkris – listan kunde göras rätt lång.

Nu har den svenska totalförsvarsplaneringen återupptagits på allvar. Enligt Johan Sjöberg är det viktigt att näringslivet involveras med frivillighet som bas, genom upphandling och avtal – och inte genom tvingande lagstiftning. Det är också viktigt att staten är tydlig i sin behovsanalys, inriktning och styrning av totalförsvaret om näringslivet ska kunna bidra på ett effektivt sätt.

Detta var Mikael Eklunds (mitten) sista möte som ordförande för Datarådet och han tackades för mångåriga insatser för TechSverige och Datarådet, efter att ha hunnit klubba igenom årets verksamhetsplan där informations- och cybersäkerhetsfrågorna lyftes fram.

Fredrik Sand
Näringspolitisk expert