Hoppa till innehåll
Nu har det blivit ännu enklare för Sveriges konsumenter att få hjälp med telekomfrågor. Den 1 januari 2022 gick Telekområdgivarna samman med Etiska Rådet för betalteletjänster (ERB).

– Det ska bli både roligt och utmanande att slå ihop våra verksamheter och förhoppningsvis kommer resultatet att bli att vi utvecklas och blir än mer effektiva när vi nu arbetar i samma organisation. säger Joakim Rolander, kanslichef på ERB. 

ERB startade 1992 och arbetade redan då med att ta fram etiska regler för innehållet i marknadsföringen av betalteletjänster samt att pröva ärenden som rör dessa områden

Telekområdgivarna startade 2006 som en konsumenträttsbyrå för rådgivning i tvister för telekomfrågor. I början omfattade verksamheten enbart telefoni och bredband, men 2009 tillkom tv-tjänster och 2017 hantering av fiberanslutningar. Nu inkluderas även betalteletjänster i uppdraget.

– Vårt mål är, och har alltid varit, att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer. Detta för att nå visionen om att telekombranschen ska bli Sveriges bästa konsumentmarknad. Betalteletjänster är självklart en viktig del i detta arbete, säger Susanna Fromhold, tf vd på Telekområdgivarna.

Sedan den 1 januari finns all information om verksamheten och kontaktinformation på telekområdgivarna.se/betalteletjanster.