Hoppa till innehåll
För nästan 20 år sedan på ett universitet i London väcktes hennes intresse för telekomfrågor. Idag är Josefine Jonsson nybliven ordförande i Telekområdet.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
– Jag jobbar som bolagsjurist på Tre och ansvarar för de juridiska frågor som faller inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde. Jag har arbetat på Tre i drygt elva år och har en bakgrund från bland annat advokatbyrå och PTS. Jag trivs oerhört bra med att jobba på Tre och i telekombranschen, då arbetet är spännande, händelserikt och omväxlande och ibland även utmanande.

Hur du blev intresserad av telekomfrågor?
Mitt intresse väcktes när jag år 2003/2004 fick möjlighet att läsa ett magisterprogram i juridik på London University och valde inriktningen IT- och telekommunikation. Det innefattade bland annat en kurs om de fem EU-direktiv som ligger till grund för lagen om elektronisk kommunikation. Telekom och digitalisering kändes då som viktiga framtidsområden, eftersom det är tjänster som alla behöver och använder i allt högre grad, och jag ville lära mig mer om det. Sedan dess har jag jobbat med IT- och telekomfrågor – för spaningen visade sig ju stämma!

Varför har du engagerat dig i Telekområdet?
– Telekområdet har frågor om bl.a. digital infrastruktur och telekomreglering som fokus. Jag deltar i Telekområdet eftersom det är ett jättebra forum för samverkan och samarbete mellan medlems­företagen i TechSverige. Rådet är en arena för dialog och diskussion internt och med externa parter och vi jobbar med att identifiera aktuella och kommande frågeställningar som är viktiga för marknadens utveckling. Syftet är att verka för goda villkor för telekombranschens företag och en positiv utveckling för digital infrastruktur och tjänster. Det är en stor styrka att, med branschens gemensamma uppfattningar som underlag, via Telekområdet kunna bedriva påverkansarbete gentemot politiker och sakkunniga samt driva branschens frågor i debatten.

Vilka frågor tror du kommer att vara i fokus 2022?
– Fortsatt utbyggnad av fiber- och mobilnät och inte minst frågan om hur vi bäst nyttjar 5G och främjar en snabb utbyggnad och användning. Och så klart – att få Telekområdets ämnen på politikernas agendor kommer vara särskilt viktigt under 2022, som är ett valår. Under coronapandemin har telekombranchen fått ett kvitto på infrastrukturens och tjänsternas betydelse för det svenska samhället – en basindustri som fungerat mycket väl trots ökad användning – och det behöver speglas i politiken. Långsiktig förutsägbarhet och gynnsamma villkor för utbyggnad av fiber- och mobilnät är frågor som är viktiga för digitaliseringen, för att främja Sveriges ekonomi och konkurrenskraft men också bidrar till t.ex. ökad hållbarhet i samhället.

– Under 2022 kommer också den s.k. Kommunikationskoden att bli svensk lagstiftning, genom en helt ny lag om elektronisk kommunikation. Det medför förändrade regler om bl.a. slutanvändarskydd och säkerhet. Detta kommer Telekområdet att behandla och informera om, säger Josefine Jonsson och tillägger:

– Som vanligt händer det många spännande saker samtidigt i vår bransch!