Hoppa till innehåll
Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades med uppdaterade Jämix-resultat som visade på fortsatt hög jämställdhet bland deltagande Womentor-företag.  Ett nytt avsnitt av Vitecherupp-podden med fokus på jämställdheten i branschen släpptes. Maria Norberg, vd för Teknikvinnor, medverkade.

Artikeln Kraftfulla åtgärder krävs för kompetensförsörjning publiceras i Framtidens karriär IT & Data den 9 mars.

Under mars presenterade Almega och IT&Telekomföretagen rapporten Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling där det framgår att många tjänsteföretag idag avstår från att delta i offentliga upphandlingar, trots att offentlig sektor är en naturlig kund. Med anledning av rapporten publicerades Dagens infrastruktur följande artikel den 10 mars: Tidskrävande formalia, fokus på lägsta pris och för många och irrelevanta krav.

Den 11 mars hade kansliet en samlad dialog med Digital Europe om gemensamma prioriterade frågor.

Vid Telekområdets möte. även det den 11 mars, fick ledamöterna bl.a. diskutera med MSB om förslaget till nytt kommunikationsnät för aktörer inom ordning och säkerhet, det s.k Rakel Generation 2.

Den 15 mars medverkade IT&Telekomföretagens näringspolitiska expert Martin Savén i Ants Tech Recruiters TechRek-podden för att presentera IT-kompetensbristrapporten tillsammans med Carl-Johan Hamilton.

Den 16 mars deltog förbundet i regeringens samverkansgrupp “Digitalisering/Klimat” där vi lämnade förslag på åtgärder på digitaliseringsområdet för att främja branschens och hela samhällets bidrag till en hållbar utveckling. Mötet kommer att följas upp i april.

Den 17 mars besvarades Regeringskansliets remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier.

Den 19 mars hade IT&Telekomföretagen en dialog med ordförande i branschföreningen Digitaliseringskonsulterna kring Fossilfritt Sverige och färdplaner.

Den 29 mars utökas antalet nyhetsbrev till två; ett allmänt till icke medlemmar och ett till medlemmar med riktat innehåll.