Hoppa till innehåll
Pandemin har slagit hårt mot hela samhället och de äldre får lida stort. För att bryta social isolering har techbranschen genom lösningar och initiativ underlättat och gjort situationen för de äldre mindre sårbar. Men ännu mer hade kunnat göras. Det konstaterade Åsa Zetterberg på PTS tematräff, inom uppdraget Bryt isoleringen, där hon efterfrågade ett tydligare initiativ från regeringen för den fortsatta digitaliseringen där ingen ska stå utanför.

Under året har IT&Telekomföretagen lyft en mängd exempel under uppropet #Vitecherupp för att visa på hur IT och digitala tjänster och lösningar kan stötta och hjälpa individer, samhälle och näringsliv i det svåra läge vi befinner oss i.

Bland lösningarna finns flera initiativ för att utrusta äldreboenden med surfplattor och relevant innehåll anpassat för seniorer. Ett arbete som bland annat Telenor och Dustin ligger bakom i samarbete med fler aktörer.

 Sällan har samhället förlitat sig så mycket på digital kommunikation som nu, och för de äldre som sitter isolerade är det kanske den enskilt viktigaste bryggan till omvärlden, säger Ulrika Steg, chef för företagsaffären på Telenor.

Fler initiativ presenteras under #Vitecherupp. Bland annat Freelway som är en tjänst som riktar sig till regioner och kommuner men även till andra organisationer med behov av att säkerställa hemleveranser till äldre och utsatta grupper av livsmedel och postpaket. Freelway ska bidra till att minska smittspridning bland äldre och utsatta samt för vårdpersonal och samtidigt får äldre en godtagbar service trots isolering i hemmet. 

Exemplen är många och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen konstaterade under PTS tematräff för uppdraget ’Bryt isoleringen’, att techbranschen spelat en viktig roll för att hjälpa till att minska sårbarheten i en väldigt tuff tid.

Vidare förklarade hon att vi i det här läget har tagit hand om det som redan fanns runt omkring oss men pekade på att ännu mer hade kunnat göras. Hon uppmanade regeringen till att ta ett tydligt initiativ för den fortsatta digitaliseringen där alla ska ha samma förutsättningar.

– Det uppdrag som PTS har är kortvarigt. Befäst det och säg att alla ska ha en bra uppkoppling, tillgång till utrustning och grundläggande kompetens. Många vill bidra men det hade varit en kraft att regeringen tydligt tog det där initiativet för att ingen ska stå utanför.

Se Åsa Zetterbergs medverkan på PTS tematräff Besluten – från idé till handling som arrangeras inom uppdraget Bryt isoleringen: https://www.pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/om-pts-uppdrag-och-roll-inom-digital-delaktighet/regeringsuppdraget-bryt-isoleringen/

Se fler goda exempel från #Vitecherupp: https://www.techsverige.se/vitecherupp_coronakrisen/