Hoppa till innehåll
Vad erbjuder ni konkret?
Vi erbjuder ett verktyg till offentlig sektor och andra organisationer för att samordna och säkerställa att äldre och utsatta grupper kan stanna hemma och få leveranser av förnödenheter och annat. På så vis behöver de inte utsätta sig för smitta i butiker och kollektivtrafiken. Samtidigt erbjuder vi organisationer ett verktyg för att minska risken för nyckelpersoner att smittas vid jobbpendling med kollektivtrafiken t ex vårdpersonal.

Varför har ni tagit detta initiativ?
Freelway är en tjänst för samordning av transporter, både persontransporter och gods. Eftersom våra nuvarande tjänster relativt snabbt kan anpassas för att skapa värden för samhället i rådande situation behövde vi inte fundera länge innan vi tog beslutet och utvecklare kastade sig över uppgiften att anpassa tjänsten.

Vad önskar ni uppnå?
Minskad smittspridning bland äldre och utsatta samt för vårdpersonal och samtidigt får äldre en godtagbar service trots isolering i hemmet. Tjänsten skapar samtidigt jobb i  näringar som är hårt utsatta som lokala taxibolag och restauranger (matlådeleveranser).

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
I första hand riktar vi oss till Regioner och kommuner men även till andra organisationer med behov av att säkerställa hemleveranser till äldre och utsatta grupper av livsmedel och postpaket. Även människor som nu sitter hemma och distansarbetar kan i vissa regioner dra nytta av hemleveranser. När det gäller persontransporter fokuserar vi på slutna transportsystem för vårdpersonal och också för äldre som i vissa fall behöver lämna hemmet.