Hoppa till innehåll

Det är dags att ta tillvara på möjligheterna att redan nu bygga en nationell, central, digital infrastruktur som alla enkelt kan ansluta sig till. En infrastruktur där man bara lagrar alla uppgifter en gång!

För mer än hundra år sedan bestämde sig engagerade politiker för att bygga en enhetlig infrastruktur för transport, vårt järnvägsnät. En infrastruktursatsning som gav välfärden en skjuts framåt. Ett modernt digitalt samhälle behöver en modern infrastruktur som möjliggör informationsutbyte säkert, enhetligt och effektivt men också för att ge dagens samhälle möjlighet att möta framtiden.

I den situation som vi nu befinner oss i med en rådande pandemi finns förutsättningar att bygga en digital infrastruktur som möjliggör kostnadseffektivt digitalt informationsutbyte. Genom att nu fatta beslut om detta kommer vi att stärka tilltron till samhällets förmåga att agera för individens bästa. En nationell central infrastruktur behövs för att det offentliga, regioner, kommuner och näringsliv enkelt och i samverkan ska kunna ta fram, använda välfärdsteknik som är direkt tillämpbar och som alla enkelt kan omfattas av.

Det är dags

Det är dags att politiker och ledare engagerar sig i de värden välfärdsteknik tillför samhället och visar respekt för människor i behov av vård och omsorg, samt för de som dagligen arbetar här. Det finns tekniska lösningar tillgängliga att använda som är effektiva och lätta att implementera, där vi kan spara skattemedel, förbättra arbetsmiljön och inte minst öka trygghet och säkerhet för våra äldre och kroniskt sjuka. Nu under covid-19 blir detta extra tydligt!

Ett exempel på en kommun som lyckats mycket väl med digitalisering och välfärdsteknik är Hammarö Kommun. Inspirerande! Här ser vi exempel på att fokus, engagemang, ledarskap, kunskap och respekt ger resultat.

Tekniken finns

Om vi satsar på välfärdstekniken och dess möjligheter finns stora vinster att hämta – för våra äldre, för yrkesverksamma och för samhällsekonomin. Tekniken finns.

Vad väntar vi på?

Ska vi bli världsbäst och beta av vårdskulden är det dags att samverka och med teknikens hjälp möjliggöra att varma händer finns där de behövs som bäst!

Bild på prisutdelning vitalis 2019
Hammarö kommun tilldelas utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2019 på Vitalis.