Hoppa till innehåll

Nytt standardavtal för välfärdsteknik och trygghetsskapande teknik

Vi utvecklar ständigt vårt utbud av standardavtal för att kunna erbjuda en service av högsta relevans kopplat till stöd i affärsmässiga uppgörelser och avtal. Tillsammans med ett antal medlemsföretag har vi identifierat ett stort behov av ett modulärt standardavtal för välfärdsteknik och trygghetsskapande teknik.

Bakgrunden till detta är en marknadssituation som idag inte är tillräckligt stringent och präglas av obalanser skapade av både beställare/upphandlare och leverantörer. I en leverans bestående av både tjänst, mjukvara och hårdvara skapas ytterligare komplexitet som ställer höga krav på både beställarkompetens och tydlighet hos leverantören. 

Vår förhoppning är att det nya standardavtalet kommer bli ett effektivt verktyg i avtalsförhandlingar med ambitionen att skapa en sund affär för båda parter.

Ett standardavtal kan;

  • Skapa tydlighet och trygghet
  • Förenkla där det går med hög nivå av transparens
  • Vara en bra utgångspunkt i avtalsdiskussioner
  • Vara ett vägledande dokument 

Abonnera på TechSveriges digitala standardavtal

Alla våra standardavtal, digitala eller tryckta avtalsdokument köper du i vår butik. Allra enklast är att abonnera på våra digitala standardavtal – det ger alla medarbetare på ditt företag tillgång till standardavtalen digitalt. Enskilda avtal säljs i 10-pack som trycks och skickas till den leveransadress som du väljer.

Som moderbolag kan ni teckna en särskild koncernlicens vilket ger samtliga dotterbolag tillgång till standardavtalen. Kontakta oss på standardavtal@techsverige.se om du vill veta mer om koncernlicenser.

Kontakta oss för mer information

Vill du komma i kontakt med oss angående TechSveriges standardavtal är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice: standardavtal@techsverige.se så hjälper vi dig.

Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care, berättar om TechSveriges standardavtal för för välfärdsteknik och trygghetsskapande teknik.