Hoppa till innehåll

Remissvar: Utkast till lagrådsremiss Ledningsrätt i tomträtt

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över utkast till lagrådsremiss Ledningsrätt i tomträtt, dnr Ju2014/4023/L1. Remissen inkom från Justitiedepartementet

Läs remissen här

IT&Telekomföretagen är positiva till att det skapas klarhet kring ledningsrätt över tomträtt och stödjer förslaget generellt. 

IT&Telekomföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
17 oktober 2014