Hoppa till innehåll

Sverige släcker 2G och 3G – Byt nät nu

Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och ersättas med 4G och 5G. Det innebär att allt som är beroende av uppkoppling till dessa gamla nät slutar fungera. Det handlar om allt från äldre mobiltelefoner till larm, kortterminaler och nödtelefoner i hissar. Det påverkar både företag och privatpersoner, men i dagsläget är det många som berörs som inte vet om detta. I den nya informationskampanjen Byt Nät Nu uppmanar bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige tillsammans med mobiloperatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre alla att se över och byta ut gamla lösningar till modern teknik – innan näten stängs.

All teknik blir förr eller senare gammal och behöver uppgraderas eller bytas ut. De gamla näten uppfyller inte det digitala samhällets höga krav på säkerhet. Genom att stänga de allt mindre använda 2G- och 3G-näten frigörs kapacitet till att erbjuda snabbare, stabilare och säkrare tjänster via 4G och 5G.

– Moderna nät i global framkant är en viktig grund för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv samhällsservice och den gröna omställningen. Teknikskiftet innebär också att äldre utrustning byts ut mot effektivare och mer energismart teknik, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på TechSverige.

Stängningen av 2G-nätet planeras att genomföras av samtliga operatörer i slutet av 2025. Redan nu har utfasningen av 3G-näten kommit långt och mer än halva 3G-nätet är släckt.  Förändringen innebär att äldre mobiltelefoner, bredbandsmodem och annan uppkopplad elektronik som inte har stöd för 4G, 5G eller annan modern teknik behöver bytas ut till nyare modeller. Som privatperson, organisation, företag eller leverantör av uppkopplade tjänster behöver du agera på förändringen nu.

Syftet med informationskampanjen är att öka medvetenheten om det pågående teknikskiftet och få alla att se till att deras uppkopplade teknik är framtidssäkrad.

– Vi har inför kampanjen engagerat många organisationer, företag och myndigheter. Vår förhoppning är att så många som möjligt är med och sprider kunskap och bidrar till att alla ser över sin uppkopplade elektronik och samtidigt tar vara på möjligheterna med de nya näten, säger Robert Liljeström.

Mer information finns på bytnät.nu