Hoppa till innehåll

Remissvar av departements­promemorian Genomförande av webbtillgänglighets­direktivet (Ds 2017:60)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, läs hela svaret här. 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
27 februari 2018

Ds 2017:60